Dr n. med. Małgorzata Kuźlan

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiadam doktorat i dwie specjalizacje. Jestem specjalistą chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej.

Od 1997 roku jestem związana z chirurgią plastyczną, rekonstrukcyjną i estetyczną w Klinice Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Poznaniu (www.ump.edu.pl) gdzie uzyskałam specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Krzysztofa Słowińskiego. Od 2006 roku również jestem zatrudniona na stanowisku starszego asystenta w ośrodku chirurgii plastycznej  na Oddziale Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju (www.scm.pl) gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. hc med. Kazimierza Kobusa i dr n. med. Ireneusza Łątkowskiego uzyskałam tytuł specjalisty chirurgii plastycznej. Zajmuje się leczeniem oparzeń, urazów, chirurgią rekonstrukcyjną, chirurgią twarzowo-czaszkową, mikrochirurgią. W latach 1999, 2000, 2004 przebywałam na stypendium w Karolinska Institute w Sztokholmie. W 2001r. uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych. Autor i współautor prac naukowych m. in. z zakresu chirurgii plastycznej publikowanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Mój dorobek naukowy obejmuje ponad 140 publikacji naukowych. Uzyskałam Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, Nagroda Premiera Rzeczpospolitej Polski za wyróżniony doktorat, Nagrodę Prezydenta miasta Poznania dla Młodego Badacza, Nagrodę indywidualną Rektora A.M. w Poznaniu, Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Prowadzę wykłady i szkolenia dla lekarzy oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów. Prowadzę własną specjalistyczna praktykę lekarską gdzie zajmuje się chirurgią plastyczną. Uczestniczę w indywidualnych szkoleniach, kursach i zjazdach w dziedzinie chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej, w Polsce i poza granicami kraju.                   

Jestem członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich; Międzynarodowego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii Plastycznej (ISAPS) Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń; European Burn Association; Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (www.ptchprie.pl).

 

Estheticon.pl

dr n. med. Małgorzata Kuźlan jest ekspertem w dziedzinie Chirurgii Plastycznej na portalu

Estheticon.pl.

 

 

 

CHIRURGIA PLASTYCZNA DR KUŹLAN

email: info@drkuzlan.pl
tel. 607629294
dr n. med. Małgorzata Kuźlan
               specjalista chirurgii plastycznej specjalista chirurgii ogólnej                
tel. 607 629 294
e-mail: info@drkuzlan